مصاحبه روزنامه فرصت امروز

مصاحبه روزنامه فرصت امروز

 مصاحبه روزنامه فرصت امروز

روزنامه فرصت امروز،مصاحبه ای را با خانم دکتر شادی گلچین فر در خصوص کم و کیف کانال های تلگرامی انجام داده  است. برای مطالعه متن مصاحبه به لینک زیر مراجعه نمایید.

متن مصاحبه

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست

کدنتیجه
[b]foo[/b]foo
[i]foo[/i]foo
[del]foo[/del]foo
[ins]foo[/ins]foo
[sup]foo[/sup]foo
[sub]foo[/sub]foo