برگزاری سمینار تکنولوژی های ساختار شکن

برگزاری سمینار تکنولوژی های ساختار شکن

 برگزاری سمینار تکنولوژی های ساختار شکن

در 517 نشست خانه مدیران، خانم دکتر شادی گلچین فر در خصوص تکنولوژی های ساختار شکن (Disruptive Technologies) سخنرانی کردند.

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست

کدنتیجه
[b]foo[/b]foo
[i]foo[/i]foo
[del]foo[/del]foo
[ins]foo[/ins]foo
[sup]foo[/sup]foo
[sub]foo[/sub]foo