برگزاری سمینار روانشناسی پول

برگزاری سمینار روانشناسی پول

 برگزاری سمینار روانشناسی پول

خانم دکتر شادی گلچین فر در 514 نشست خانه مدیران سازمان مدیریت صنعتی، در خصوص روانشناسی پول از حوزه های جدید در اقتصاد رفتاری، سخنرانی داشتند.

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست

کدنتیجه
[b]foo[/b]foo
[i]foo[/i]foo
[del]foo[/del]foo
[ins]foo[/ins]foo
[sup]foo[/sup]foo
[sub]foo[/sub]foo