سخنرانی تاثیر فضای دیجیتال بر آمیزه بازاریابی

سخنرانی تاثیر فضای دیجیتال بر آمیزه بازاریابی

 سخنرانی تاثیر فضای دیجیتال بر آمیزه بازاریابی

سخنرانی خانم دکتر شادی گلچین فر در بیست و نهمین همایش فصلی دوره MITM

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست

کدنتیجه
[b]foo[/b]foo
[i]foo[/i]foo
[del]foo[/del]foo
[ins]foo[/ins]foo
[sup]foo[/sup]foo
[sub]foo[/sub]foo