10 مقاله برتر سال 2015

10 مقاله برتر سال 2015

 10 مقاله برتر سال 2015

شرکت مطرح و معتبر مشاوره ای مکنزی در نشریه خود هرساله لیستی از مقالات مورد توجه مخاطبان را منتشر می کند. لیست زیر عناوین 10 مقاله برتر سال 2015 است.

 Decoding leadership: What really matters

The eight essentials of innovation

Debt and (not much) deleveraging

The four global forces breaking all the trends

The dawn of marketing’s new golden age

Changing change management

Disrupting beliefs: A new approach to business-model innovation

Unlocking the potential of the Internet of Things

Raising your Digital Quotient

What ‘digital’ really means

در بخش های بعدی خلاصه ای از مطالب اصلی هر مقاله آورده خواهد شد.

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست

کدنتیجه
[b]foo[/b]foo
[i]foo[/i]foo
[del]foo[/del]foo
[ins]foo[/ins]foo
[sup]foo[/sup]foo
[sub]foo[/sub]foo