سخن آغازین

سخن آغازین

 سخن آغازین

این بخش یادداشت های من، در خصوص موضوعات مختلف کسب و کار است. مطالب حول و حوش تجارب کاری و حرفه ای  من خواهد بود. اما برای استفاده بیشتر تلاش خواهم کرد، مطالب با طبقه بندی زیر ارائه شوند :

·         تحلیل های کارشناسی که عمدتا برگرفته از تجزیه و تحلیل داده ها و بر پایه ، اصول و مبانی مشخص علمی هستند.

·         نظرات شخصی که سلیقه خاص من در برخورد با موضوعات است

·         مطالب آموزشی که صرفا انتشار و بازگویی مجدد از مطالب علمی و آموزشی معتبر خواهد بود.

البته  عمده مطالب وب سایت به دلیل ماهیت این رسانه، مربوط به دو گروه اول خواهد بود.

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست

کدنتیجه
[b]foo[/b]foo
[i]foo[/i]foo
[del]foo[/del]foo
[ins]foo[/ins]foo
[sup]foo[/sup]foo
[sub]foo[/sub]foo

تگ ها