تغییر محیط بازاریابی در ایران و لزوم آشنایی با مفاهیم و ابزارهای بازاریابی دیجیتال

تغییر محیط بازاریابی در ایران و لزوم آشنایی با مفاهیم و ابزارهای بازاریابی دیجیتال

 تغییر محیط بازاریابی در ایران و لزوم آشنایی با مفاهیم و ابزارهای بازاریابی دیجیتال

چندی است که محیط بازاریابی در ایران با گسترش اینترنت و فراگیر شدن آن،شاهد تغییرات جدی در این حوزه است.در این میان بسیاری از شرکت های بزرگ و کوچک با شناسایی فرصت ها، سعی کرده اند بخشی از بودجه و توان خود را معطوف به این بخش نمایند. اما متاسفانه بدلیل نبود آموزش های درست و تخصصی در این حوزه، ( پیگیری رویکرد آزمون و خطا)، بخشی از توان و سرمایه شرکت ها به هدر رفته است.

 ضمنا باید متذکر شد که با وجود پتانسیل های فراوان اینترنت در بهبود آمیزه بازاریابی، شرکت های ایرانی تاکنون صرفا از تاثیرات اینترنت بر فعالیتهای ترویجی(تبلیغات آنلاین) خود استفاده کرده اند و این در حالی است که امروزه کل آمیزه بازاریابی متکی بر فضای دیجیتال در حال پوست اندازی است.

این موضوع دستمایه سخنرانی بنده در بیست و نهمین همایش فصلی دوره MITM سازمان مدیریت صنعتی است.

نظرات

همه نظرها

هیچ نظری برای نمایش موجود نیست

کدنتیجه
[b]foo[/b]foo
[i]foo[/i]foo
[del]foo[/del]foo
[ins]foo[/ins]foo
[sup]foo[/sup]foo
[sub]foo[/sub]foo